$left
$middle

Skolan på Öns fritidshem

Skolan på Ön erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass till årskurs 3. Skolan på Öns fritidshem har sina lokaler i samma lokaler som skolan och erbjuder barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid.

Verksamhetens innehåll är varierande och utgår från barnens behov och intressen. Vi förenar omsorg med pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Våra öppettider är 6.45 - 17.30. Frukost serveras 7.00 - 7.45 (Vid frukost lämna senast 7.30 så ditt barn hinner äta i lugn och ro)

Grupper

Skolan på Öns fritidshem har tre fritidshemsavdelningar för elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Närheten till vattnet och båttrafiken över Sundet har inspirerat och fått ge namn åt de rum och avdelningar där fritids bedriver sin verksamhet;

Bryggan: 1A och 2A
Kaptenen: 2B och 3
U-båten: förskoleklass och 1B

Under loven kan avdelningarna vara sammanslagna.

Våra mål är gemensamma med skolans. Vi lägger stor vikt vid utevistelse och lek samt att tillgodose barnens fantasi och kreativitet.

Verksamheten

Vi arbetar utifrån läroplanen och våra prioriterade utvecklingsområden. Vi arbetar aktivt med elevinflytande och ansvar samt elevens lärmiljö.

För att tillgogose elevernas önskemål, intressen och behov erbjuder vi en innehållsrik verksamhet:

  • IKT
  • Värdegrundsarbete
  • Rörelse
  • Rekreation
  • Kulturella inslag som besök på museer, konsthallen och aktuella teaterföreställningar

Skapande verksamhet som dans, bild, slöjd och drama

Skolan på Ön

sv