$left
$middle

Om Skolan på Ön

Skolan på Ön är den lilla skolan med stor gemenskap där kunskap, engagemang och kreativitet står i centrum.

Skolan på Ön startade 1997. Idag är vi en F-3 skola med cirka 150 elever. Det är en liten skola där alla känner alla.

Skolan arbetar främjande och förebyggande med vår värdegrund. För att stärka känslan av delaktighet har vi vänskapsveckor, rastaktiviteter, gemensamma temadagar och utflykter.

Vi som arbetar på skolan ser till hela barnet, hela dagen. Vi samarbetar och samverkar för att alla elever ska utvecklas, trivas och må bra. Skolans elevhälsa är tydligt närvarande i skolans verksamhet. Skola och fritids delar lokaler.

Skolan på Ön arbetar aktivt mot mobbning, kränkande behandling och alla former av diskriminering.

I arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling finns skolans Likabehandlingsgrupp. Gruppen består av representanter från skola, fritidshem och elevhälsa. De arbetar främjande och förebyggande för skolans alla elever.

Dn 14 februari genomförs en trivselenkät på skolan, för att kartlägga positiva och och upptäcka utvecklingsområden på vår skola. Denna enkät följs upp och kommuniceras med elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Det förebyggande och främjande arbetet innebär att alla klasser arbetar med etiska samtal och värdegrundsfrågor. Syftet med detta är att ge eleverna möjlighet att se sin egen roll i samspel med andra och ta ansvar för sina handlingar.

Skolan på Ön

sv