$left
$middle
Skolan på Ön är en liten skola med stor gemenskap vackert
belägen vid Öresund.

Skolan på Ön

Skolan på Ön är en kommunal skola i Malmö stad. Det är en liten skola med stor gemenskap – där kunskap, engagemang och kreativitet står i centrum. Skolan ligger vackert belägen vid Öresund och är en F–3 skola med cirka 150 elever.

Skolan arbetar främjande och förebyggande med vår värdegrund. För att stärka känslan av delaktighet har vi vänskapsveckor, rastaktiviteter, gemensamma temadagar och utflykter.

Vi som arbetar på skolan ser till hela barnet, hela dagen.

Om Skolan på Ön

Skolan på Ön är den lilla skolan med stor gemenskap där kunskap, engagemang och kreativitet står i centrum.

Skolan på Öns fritidshem

Skolan på Ön erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass till årskurs 3.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv