Autismverksamhet

På Sofielundsskolan finns en undervisningsgrupp för elever med autism.

Vi tar emot elever från förskoleklass till årskurs nio.

Personalen består av lärare, specialpedagoger, elevassistenter, fritidspedagoger och barnskötare. Varje elev har en individuell planering och vi arbetar nära den övriga verksamheten på skolan, där samarbete och integrering är en viktig del.

Fritidshem finns i samma lokaler och med samma personal, för att skapa en så lugn och trygg miljö som möjligt för eleverna.

Vi har arbetat målmedvetet för att få eleverna integrerade i den övriga verksamheten på skolan. Eleverna är delade i mindre grupper om 3-6 elever i varje grupp.

Senast ändrad: