$left
$middle

Sofielundsskolans autismverksamhet

På Sofielundsskolan finns en kommungemensam undervisningsgrupp för elever med autism.

Vi tar emot elever från årskurs 4 till årskurs nio. Eleverna placeras genom central ansökan.

Personalen består av lärare, elevassistenter, fritidsledare och socialpedagog. Varje elev har en individuell planering och vi arbetar nära den övriga verksamheten på skolan, där samarbete och integrering är en viktig del.

Sofielundsskolans elevhälsoteam ansvarar även för vår su-grupp autism.

Fritidshem finns i samma lokaler och med samma personal, för att skapa en så lugn och trygg miljö som möjligt för eleverna.

Vi har arbetat målmedvetet för att få eleverna integrerade i den övriga verksamheten på skolan.

Sofielundsskolan

 • Sofielundsskolan

  • Telefon:  040-34 68 29
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bokgatan 23
sv