Om Sofielundsskolan

På Sofielundsskolan går 600 elever från förskoleklass
till årskurs 9, varav drygt 220 är inskrivna på fritidshem. Bredvid Sofielundsskolan finns även en fritidsgård som erbjuder aktiviteter för eleverna efter skoltid.

Sofielundsskolan är en modern och nyrenoverad grundskola med Sofielund som närmaste upptagningsområde.

Sofielundsskolan är en skola i förändring som speglar Malmös mångfald. På Sofielundsskolan präglas arbetet av en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna.

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa förutsättningar för att skapa varje elevs bästa skola!

Vi fortsätter vår satsning på de fyra områdena:

  • språkinriktad ämnesundervisning
  • trygghet och studiero
  • delaktighet
  • matematik

Vi erbjuder en skola med engagerade pedagoger, tvålärarsystem i flera årskurser, väl utbyggd elevhälsa med två kuratorer, speciallärare, specialpedagoger, två logopeder, studie- och yrkesvägledare och två skolsköterskor, IKT-verksamhet och digitala verktyg till alla elever, ett bibliotek och en caféteria.

Senast ändrad: