$left
$middle

Sofielunds­skolan

Sofielundsskolan är en modern och nyrenoverad grundskola med Sofielund som närmaste upptagningsområde. På Sofielundsskolan går cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Sofielundsskolan är en modern och nyrenoverad grundskola med Sofielund som närmaste upptagningsområde.

Sofielundsskolan är en skola i förändring som speglar Malmös mångfald. På Sofielundsskolan präglas arbetet av en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna.

Om Sofielundsskolan

Sofielundsskolan är en skola i förändring som speglar Malmös mångfald.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Sofielundsskolans autismverksamhet

På Sofielundsskolan finns en kommungemensam undervisningsgrupp för elever med autism.

Trygghet och elevinflytande på Sofielundsskolan

På Sofielundsskolan arbetar vi kontinuerligt med trygghet, likabehandling och elevinflytande.

Föräldrainformation på Sofielundsskolan

Vi på Sofielundsskolan strävar efter ett bra och nära samarbete med alla föräldrar.

Kontaktinformation och länkar

sv