$left
$middle

Historik och nutid

Sedan 1807 har det funnits en skola mitt i byn utmed Tygelsjö skolväg. Gamla biblioteket har varit småskola och fritidsgården folkskola. Tygelsjö var tidigt ute, eftersom den obligatoriska svenska folkskolan infördes först 1842. Det var kyrkan som såg till att skolan byggdes och det var också kyrkan som bestämde kursplaner.

Mellan 1807 och 1960 fanns det fem lärare i storskolan. Tygelsjöskolan måste redan då ha varit en bra arbetsplats där man stannade länge. En och samma lärare undervisade alla barn och man förstår att det var svårt att hinna med.

Föräldrarna ombads att inte skicka barnen till skolan förrän de lärt sina barn att läsa och stava åtminstone tvåstaviga ord. Så småningom insåg man att det det var bäst att anställa särskilda lärare som kunde ta hand om de yngsta och lära dem grunderna.

Höga skolan byggdes då andra världskriget pågick och invigdes den 18 december 1942. Det var en mycket modern funkisbyggnad som innehöll tre lärosalar, gymnastik- och slöjdsalar samt bad och skolkök.

1993 var det dags för nästa invigning. Då fick Tygelsjöskolan sin nuvarande matsal och låga skolan med 5 klassrum. 1999 blev Tygelsjö och Klagshamn tillsammans ett rektorsområde. 2008 blev Tygelsjö ett eget rektors-
område.

Tidigare har Tygelsjöelever från och med årskurs 6 eller 7 gått sina sista grundskoleår på Lindeborgsskolan, Sundsbroskolan, Strandskolan och nu senast Linnéskolan.  Nu har Tygelsjö ett eget högstadium, Pilbäckskolan, som startade höstterminen 2013.