$left
$middle

Värner Rydénskolan 7-9

Värner Rydénskolan är en tvåparallellig 7-9-skola med cirka 150 elever. Vi är en resursstark och välorganiserad skola med ett tydligt fokus på vårt uppdrag och våra resultat.

Hela skolan präglas av en trivsam, hjälpsam och vänlig kultur med höga förväntningar på varandra. Vi samarbetar, lär och utvecklas tillsammans för att nå våra mål.

Våra elever är motiverade, kreativa och nyfikna på att förstå sin omvärld. Ett språkutvecklande och digitalt arbetssätt är basen för all undervisning där studiebesök, upplevelser och delaktighet är viktiga ingredienser i vår strävan att bli varje elevs bästa skola.

På Värner Rydénskolan står vi för att alla ska känna sig välkomna, trygga, respekterade och lika behandlade.

Om Värner Rydénskolan

Värner Rydénskolan 7-9 är en skola som omfattar förutom grundskola även fritidshem.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv