$left
$middle

Utbildning för unga vuxna som saknar betyg – Second chance school

För unga vuxna i åldern 20–30 år som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiets första år finns utbildningen E2C – Second Chance School.

European Second Chance, E2C, initierades av Europeiska Kommissionen för att verka mot ungdomsarbetslöshet. E2C Second Chance School i Malmö finns på Baltzarsgatan 31, våning 5.

Utbildning utan studiemedel

Studier på E2C är inte CSN-berättigade utan antagningsprocessen görs i samarbete med en handläggare inom till exempel socialtjänst, arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan

E2C i Malmö erbjuder en möjlighet för dig som

  • är studieovan och behöver få arbeta i din egen takt
  • inte har avslutat dina studier på grundskolan/gymnasiets första år (i matematik, svenska, engelska och samhällskunskap) och därför saknar behörighet till vidare studier och/eller har svårt att komma in i arbetslivet
  • önskar en studiemiljö med individuell hjälp i mindre grupp.

Arbetssätt och mål med studierna

Många av de personer som söker sig till E2C har dåliga erfarenheter av skola och skolgång, därför försöker E2C ha ett arbetssätt som bygger på att

  • skapa individuella lösningar för de enskilda deltagarna
  • lägga fokus på att få deltagarna att se sina egna styrkor och förmågor samt skapa realistiska mål
  • göra studiebesök och ordna olika aktiviteter för att få en inblick i samhälls- och arbetsliv.

Målet med utbildningen bestämmer du som deltagare själv. Det kan handla om att komma ut i arbetslivet eller komma vidare i målinriktade studier.

Vi har kontinuerlig start och avslut av studierna.

Har du frågor om E2C?
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Pethra Ängquist
Telefon: 0734-11 81 68
E-post: pethra.angquist@malmo.se