$left
$middle
Tre elever
  tränar på att spela elgitarr. Musikläraren står bredvid och visar ett
  accordgrepp med fingrarna.
En elev sitter med en elgitarr. Musikläraren står bredvid och visar ett accordgrepp med fingrarna.

Individuellt alternativ förstärkt profil

Utbildningen vänder sig till dig som har en diagnos eller andra särskilda skäl som gör att du behöver lugnare skolmiljö, små grupper och mer struktur för att bättre klara av dina studier.

Utbildningen är helt anpassad för dig och tillsammans med dig skapar vi en studieplan efter dina behov.

Målet med dina studier på Bellevue gymnasium är att du ska nå behörighet till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Målet kan också vara att du förbereder dig för arbetslivet.

Vi jobbar i en liten och trygg studiemiljö i lokaler avskilda från övrig verksamhet.

Våra pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har behov av extra stöd och struktur.

Arbetet sker i nära samarbete med kurator, skolsköterska och psykolog. Vi har också en förstärkt specialpedagogisk kompetens.

Detta kan du läsa

Om Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är ett av fyra introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Här läser du grundskoleämnen du inte är klar med för att du ska bli behörig till vidare studier, som till exempel ett nationellt gymnasieprogram, vuxenutbildning eller annat introduktionsprogram. Utbildningen är individuellt anpassad utifrån dina behov.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker.

Illustration på gul bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om Individuellt alternativ? Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare Mim-Hanna Dahlgren, 0768-88 02 95.

Kontaktinformation och länkar

sv