$left
$middle
Ett klassrum med en elev och en lärare i fokus. Läraren, som är en kvinna hukar sig ner och pekar på elevens datorskärm
Ett klassrum med en elev och en lärare i fokus. Läraren, som är en kvinna hukar sig ner och pekar på elevens datorskärm

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för dig som enskild elev.

Utbildningen syftar till att du ska kunna bli behörig till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ kan även vända sig till dig som saknar kunskaper för att kunna tillgodogöra dig en gymnasieutbildning, och därför behöver en mer allmänt inriktad utbildning.

Om det finns synnerliga skäl kan även elever som är behöriga till ett nationellt program antas till individuellt alternativ. Utbildningen står inte öppen för elever som är behöriga till språkintroduktion.

Heleneholms gymnasium erbjuder två olika former av individuellt alternativ.

Våra introduktionsprogram

Illustration på ljusgrön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om individuellt alternativ? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren. Kontakta Amani Hallberg, 0733-03 13 42 om du har frågor om utbildningen.

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker. Läs mer om vilka introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Kontaktinformation och länkar

sv