$left
$middle
En elev sitter i klassrumsmiljö.
En elev sitter i klassrumsmiljö

Ekonomiprogrammet

Ekonomin och juridiken är mycket viktiga områden för att vårt samhälle ska utvecklas i en önskvärd och hållbar riktning. Om du vill lära dig mer om det och kanske arbeta med sådant, då är ekonomiprogrammet det rätta valet för dig.

Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande. Det ger dig en god grund att utvecklas och bidra inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Vi erbjuder inriktning

Ekonomi

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper och färdigheter inom ekonomins olika områden. Du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företags- och samhällsekonomi - men också för andra utbildningar på universitetet och yrkeshögskolor.

Juridik

Inriktning juridik ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du får arbeta med konkreta fall, bl.a. i rättegångsspel, och besöka olika domstolar. Du blir väl förberedd för fortsatta studier inom juridik, internationell rätt, kriminologi, viktimologi samt för andra utbildningar på universitetet och yrkeshögskolor.

Detta läser du

En bred utbildning

Ekonomiprogrammet på Malmö Borgarskola har engagerade lärare med en samlad yrkeserfarenhet från världen i och utanför skolan motsvarande nära 300 år. Vi har ett nära samarbete med näringsliv, universitet och andra organisationer, däribland några ledande banker, revisions-, marknadsförings- och advokatbyråer.

Ung företagsamhet

Du som vill får chansen att driva ett eget företag genom Ung företagsamhet (UF) eller arbeta taktiskt och retoriskt i rättegångsspel. Du erbjuds också möjlighet att söka till internationella samarbeten eller studieresor utomlands inom ramen för ditt språkval eller gymnasiearbete.

Kontaktinformation och länkar

sv