$left
$middle
En lärare och en elev samtalar i klassrumsmiljö.
En lärare och en elev samtalar i klassrumsmiljö.

Ekonomi

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper och färdigheter inom företagsekonomins olika områden och du blir väl förberedd för fortsatta högskolestudier inom företagsekonomi – men också för andra utbildningar på universitetet och yrkeshögskolor.

Om inriktningen

I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du får arbeta med ekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller som används i företagens vardag.

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller företag.

Genomgående studerar vi hur ekonomin fungerar lokalt, nationellt och i olika internationella sammanhang.

Forma din utbildning

Skapa en utbildning utifrån dina önskemål med en av våra profileringar/fördjupningspaket. Vissa fördjupningskurser nedan kan bytas ut mot Engelska 7.

Programfördjupning

Specialisering inom vald inriktning (300 poäng).

Illustration på mörkgrön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om ekonomiprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren. Kontakta Charlotte Reic, 0768-99 28 43 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv