$left
$middle

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras via telefon eller Dexter.

Frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Sjukanmälan för heldag ska göras före kl.10.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska du anmäla det direkt till din mentor, antingen personligen eller via e-post.

Anmälan av frånvaro via Dexter eller telefon

Anmälan ska ske senast klockan 10.00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig.

Du kan även ringa 040-684 94 42 och anmäla frånvaro. Meddela namn, klass samt orsak (sjukdom).

Längre frånvaro

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Ledighet

Mentorn kan bevilja ledighet för högst tre dagar i följd och för sammanlagt sex dagar under ett läsår. Längre ledighet kan beviljas av rektor. Ledighet beviljas bara vid synnerliga skäl. En förutsättning är också att du har goda studieresultat och själv tar igen det du missar under ledigheten.

sv