$left
$middle
Ung tjej i klassrummet ler mot kameran.
Ung tjej i klassrummet ler mot kameran.

Ekonomiprogrammet

Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är ekonomiprogrammet det självklara valet! Du får lära dig grun­derna inom ekonomi och juridik.

Både företagsekonomi och samhällsekonomi är viktiga områden på programmet.

Vi erbjuder inriktning

Ekonomi

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får lära dig om olika företagsformer och om lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området. Du lär dig grunderna i att starta och driva ett företag i samarbete med Ung Företagsamhet.

Detta läser du

Under året

År 1

Första årskursen på ekonomiprogrammet ger dig en god grund inom det ekonomiska och juridiska området.

Du får kunskaper om marknadsföring, bokföring, bokslut, starta eget och kalkylering genom bland annat arbete med administrativa datorprogram samt beräkningar kopplade till matematikkurserna som löper genom alla tre åren.

Tema för år 1 är lokalt företagande och hållbarhet. Under året får du också träffa intressanta föreläsare från det lokala näringslivet inom det ekonomiska området.

Inom ramen för kursen privatjuridik gör vi studiebesök på Malmö tingsrätt.

År 2

Under ditt andra år på ekonomiprogrammet fördjupar du dig inom de olika ekonomiska områdena. Du lär dig också att göra ekonomiska presentationer, träna på att använda program för kalkylering, löpande bokföring och tillämpad matematik.

Temat för år 2 är globalt företagande, näthandel och hållbarhet inom näringslivet. Du får även träffa externa föreläsare från näringslivet som är specialiserade inom dessa områden.

År 3

Under årskurs 3 använder du dina teoretiska kunskaper från år 1 och 2 då du startar och driver UF-företag. Med en kombination av effektiv administration, kreativa lösningar och ett starkt driv får du uppleva ett händelserikt UF-år.

Fördjupningskursen marknadsföring stärker dina kunskaper i ämnet och ger dig bättre verktyg vid marknadsföring av UF-företaget. Du får också möjlighet att ansöka om att följa med på en internationell mässa.

Fokus under läsåret ligger även på formellt skrivande och vetenskapligt förhållningssätt både på svenska och engelska, vilket resulterar i välskrivna och intressanta gymnasiearbeten.

En bred utbildning

Ekonomiprogrammet är ett program för dig som vill ha en bred utbildning med fokus på företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik. På programmet får du en god förberedelse för fort­satta studier inom framförallt ekonomi och juridik, men även inom sam­hällsvetenskapliga utbildningar.

Ung företagsamhet

Du får även starta eget företag. Genom att gå från idé till färdig pro­dukt/tjänst inom ramen för UF, Ung Företagsamhet, får du vik­tiga erfarenheter och kunskaper inom ekonomi.

Efter gymnasiet

Efter ekonomiprogrammet finns många yrkesmöjligheter, exempelvis starta eget företag, fastighetsmäklare samt en mängd intressanta yrken inom ekonomisektorn .

Kontaktinformation och länkar

sv