$left
$middle
Flera glada elever i ett klassrum
En ung kvinna i klassrummet med en ung man i bakgrunden.

Ekonomi

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får lära dig om olika företagsformer och om lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området.

Du lär dig grunderna i att starta och driva ett företag.

Om inriktningen

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag.

Du lär dig hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du arbetar med företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller.

Framtida yrken och utbildningar

Att arbeta som ekonom skiljer sig mycket åt beroende på vilken inriktning och verksamhet du arbetar inom. Ekonomer kan exempelvis arbeta med marknadsföring, kalkylering, analys av företag eller redovisning. Det är också många utbildade ekonom/civilekonomer som driver eget företag. Ett axplock av de yrkesroller som ekonomer/civilekonomer oftast innehar är controller, projektledare, revisor, företagsledare eller affärsutvecklare.

Studier

Om du vill arbeta inom ekonomisektorn kan du läsa ekonomi kandidatprogram som är 3 år på högskola/universitet. Utbildningen förbereder dig även för att kunna arbeta utomlands. Kurser du kan ta del av är nationalekonomi, redovisning och finans, logistik, statistik, handelsrätt eller företagsekonomi. Vissa kurser kan du även läsa på engelska. Olika skolor erbjuder olika upplägg så det är viktigt att undersöka vilken utbildning du är mest nyfiken på. Civilekonomutbildningen är en 4-årig utbildning där du efter två år väljer fördjupning, tex controller, marknadsföring eller nationalekonomi.

Du kan även välja att studera juridikprogrammet efter ekonomiprogrammet på gymnasiet.

Du blir behörig att söka utbildningarna ovan efter ekonomiprogrammet på Malmö Idrottsgymnasium.

Illustration på grön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om ekonomiprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Anna Herbertsson, 0768-54 66 85, om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv