$left
$middle
En ung kille i klassrummet
En ung kille i klassrummet

Samhällsveten­skapsprogrammet

Samhällsvetenskaps­programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Vi erbjuder inriktning

Beteendevetenskap

Är du intresserad av människor? Hur vi upplever, lär och sam­spelar som individer eller som deltagare i grupper? På inrikt­ningen beteendevetenskap utvecklar du en fördjupad förstå­else för hur människor fungerar i olika sammanhang.

Detta läser du

Under året

År 1

Under första året på samhällsprogrammet får du en ingång till det beteendevetenskapliga området. Vi arbetar i olika projekt och gör studiebesök med fokus på det lokala samhället.

Under läsåret får eleverna träffa intressanta föreläsare kopplade till yrken inom det beteendevetenskapliga området samt läsa de grundkurser som ingår på programmet.

Tillsammans med lärare i svenska, samhällskunskap och historia gör vi en studieresa till Stockholm för att bland annat besöka riksdagen.

År 2

Under det andra året på samhällsprogrammet läser eleverna olika kurser med inriktning på beteendevetenskap. Fokus ligger bland annat på att arbeta vetenskapligt i olika projekt inom bland annat hållbar utveckling.

Samhällsperspektivet innefattar nu även den större Öresundsregionen och vi gör en studieresa till Köpenhamn kopplat till ett ämnesövergripande projekt inom språk, svenska och samhällskunskap.

Dessutom kan du söka till och delta i Europeiska ungdomsparlamentet Sverige som vill inspirera och stödja ungdomar i att utforska sin roll i ett demokratiskt samhälle, genom debatt och interkulturell dialog.

År 3

Det sista året på samhällsprogrammet innehåller många fördjupningskurser inom beteendevetenskap. Eleverna ska använda sina tidigare kunskaper för att bland annat skriva ett gymnasiearbete kopplat till någon av dessa kurser.

Det globala samhället står i fokus och vi studerar både aktuella och historiska händelser som påverkat hur världen ser ut idag, ur ett vetenskapligt perspektiv. Utgångspunkten är att förbereda dig för högre studier.

Du kan också söka stipendium för att åka med på studieresa ut i Europa i samband med ditt gymnasiearbete.

En bred utbildning

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Människan i centrum

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Att reflektera över och diskutera frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter är några exempel på innehållet.

Efter gymnasiet

Efter samhällsprogrammet finns många yrkesmöjligheter, exempelvis journalist, lärare och psykolog.

Kontaktinformation och länkar

sv