$left
$middle
Två tjejer ler mot kameran. Den ena tjejen gör en lustig grimas.
En ung kvinna som gör en fundersam min.

Beteendevetenskap

Är du intresserad av människor? Hur vi upplever, lär och sam­spelar som individer eller som deltagare i grupper?

Detta är utbild­ningen för dig som vill arbeta med människor.

Om inriktningen

På inrikt­ningen beteendevetenskap utvecklar du en fördjupad förstå­else för hur människor fungerar i olika sammanhang.

Ledarskap, idrottspsykologi och kommunikation är områ­den där vi studerar hur man kan inspirera och motivera indivi­der och grupper till utveckling och delaktighet. Detta är utbild­ningen för dig som vill arbeta med människor.

Framtida yrken och utbildningar

Beetendevetare arbetar med människan i sociala situationer samt kommunikation och relationer människor emellan så som tex socionom, polis, kriminolog, psykolog och lärare.

Beteendevetare innefattar många olika yrken och kan arbeta inom olika företag och organisationer med olika inriktningar. Beteendevetare arbetar ofta med exempelvis att utveckla kommunikationen inom organisationer och ofta nära andra yrkesgrupper såsom socionomer och personalvetare.

Studier

Om du vill läsa till beteendevetare så finns beteendevetanskapliga program som är 3 åriga och leder fram till en kandidatexamen. På programmen väljer du oftas ett huvudområde inom psykologi, sociologi eller kriminologi. Du kan även läsa beteendevetenskapliga enskilda kurser såsom sociologi på högskolan.

Illustration på grön bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om samhällsvetenskapsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Anna Herbertsson, 0768-54 66 85, om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv