$left
$middle
Tre glada elever i samspråk i skolsal.
Två glada elever med laptop i klassrum.

Malmö Lärlingscenter

Hos oss fylls korridorerna av lärlingselever från många olika program. Våra elevers vilja och driv är det som inspirerar oss. Det är deras drömmar, ambitioner och energi som gör att framtiden känns så närvarande på Malmö Lärlingscenter.

Välkommen till skolornas öppna hus.
Välkommen till skolornas öppna hus.

Öppet hus den 23:e november

Välkomna till Agneslundsvägen 22 på öppet hus. Här får ni tillfälle att träffa både personal och elever och se skolan.

23/11 2023 klockan 17.00-19.00 och 25/1 2024 klockan 17.00-19.00

Glada studenter.

Sök till oss

Du vill skaffa dig gymnasiekompetensen. Men samtidigt vill du lära dig ett yrke som du kan börja jobba med direkt efter gymnasiet. Lärlingsutbildningen ger dig den valmöjligheten.

Tre elever spelar pingis i skolans lokal.

Du som elev är viktigast

På Malmö Lärlingscenter är du som elev viktigast, och därför arbetar vi tillsammans för att varje elev ska trivas, utvecklas och känna gemenskap i skolan.

Lär känna oss

Våra program

Samarbeten och kontakter

En förutsättning för att lärlingsutbildningarna skall kunna genomföras är att vi kan erbjuda bra, pålitliga praktikplatser.

För elever och vårdnadshavare

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv