$left
$middle
En elev i gröngula arbetskläder går med en skottkärra. I bakgrunden en liten grävmaskin.

Mark och anläggning

Det krävs kunskap och färdigheter för att bygga ledningsnät, anlägga parker eller vägar och trädgårdar.

Inriktningen mark och anläggning ger dig de förutsättningarna.

Om inriktningen

På bygg och anläggningsprogrammet med inriktning mark och anläggning får du en bred kunskap om markarbeten för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar. Den här utbildningen perfekt för dig som är intresserad och vill lära dig utföra anläggningsarbeten vilket innebär att du tränar dig på grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattsättning.

Under utbildningen går du som lärling ute på en APL-plats, vilket ger dig en stor chans till arbete efter studenten. Du är ute på en APL-plats 3 dagar i veckan, där får du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom anläggning, vägunderhåll, jord- och bergmaterials hållfasthet, dess packningsförmåga och dräneringsegenskaper. Vi varvar teori och praktiskt arbete, teorin får du till största del i skolan och de praktiska delarna arbetar du med ute på APL-platsen.

Yrket ställer krav på dig att kunna samarbeta och vara serviceinriktad, vilket du tränas i under hela din utbildning. Genom APL, uppgifter och teori kopplade till branschen skapar du dig en god uppfattning om hur arbetslivet fungerar.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Ett urval av de kurser du läser är:

Anläggning 1 och 2, anläggning gröna ytor, anläggning stensättning samt anläggning vägbyggen.

Praktik

APL-platsen förläggs ute på olika anläggningsföretag.

Illustration på blå bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om bygg- och anläggningsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Desiree Gazzoli, 0729-66 58 67 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv