$left
$middle
Händer trycker på knappar på panel.

Processteknik

Skulle du tycka om att vara med och tillverka produkter?

Då kan inriktningen processteknik på Industritekniska programmet vara något för dig.

Om inriktningen

På industritekniska programmet med inriktning processteknik får du en bred kunskap inom industriell produktion till exempel kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroller samt styr- och reglerteknik. Den här utbildningen är perfekt för dig som vill följa hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt. På inriktningen processteknik får du lära dig hela produktionskedjan, från en idé till att planera och genomföra den fram till den färdiga produkten. Du kommer att lära dig att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar som till exempel livsmedelsindustrin. Du kommer även lära dig att utvärdera processen, vad gick bra och vad gick sämre och vad kan utvecklas för att det ska bli bättre

Under utbildningen går du som lärling ute på en APL-plats, vilket ger dig en stor chans till arbete efter studenten om du visar framfötterna ute på industrierna. Du är ute på en APL-plats 3 dagar i veckan, där får du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom produktionskedjan från start till färdig produkt samt att vara med och utveckla produkter. Vi varvar teori och praktiskt arbete, teorin får du till största del i skolan och de praktiska delarna arbetar du med ute på APL-platsen.

Yrket ställer krav på dig att vara teknisk och att du gillar och samarbeta, vilket du tränas i under hela din utbildning. Genom APL, uppgifter och teori kopplade till branschen skapar du dig en god uppfattning om hur arbetslivet fungerar.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel tekniker, laboratorietekniker eller processoperatör inom stål- och metallindustri, pappersindustrin eller kemiskindustri.

Ett urval av de kurser du läser är:

Industritekniska processer, avhjälpande underhåll, produktionsutrustning 2-3 samt datorstyrd produktion 1.

Praktik

APL-platsen förläggs ute på ett industriförtag.

Illustration på blå bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om industritekniska programmet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Desiree Gazzoli, 0729-66 58 67 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv