$left
$middle
Ung människa i samtal med en äldre vid matsalsbord.

Vård- och omsorgsprogrammet

Tycker du om att arbeta med att hjälpa andra människor? Är du intresserad av att jobba inom äldrevården, psykiatrin eller med personer som har funktionsnedsättningar?

Då är vård- och omsorgsprogrammet något för dig!

Om utbildningen

På vård och omsorgsprogrammet få du får du en bred kunskap om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid ohälsa och funktionsnedsättningar. Samt människokroppens anatomi och fysiologi samt de vanligaste sjukdomarna vi drabbas av. Under utbildningen kommer du även lära dig omvårdnad, psykologi, psykiatri och hälsoförebyggande arbete och de lagar och regler som gäller inom vård och omsorg.

Under utbildningen går du som lärling ute på en APL-plats, vilket ger dig en stor chans till arbete efter studenten om du är duktigt och visar intresse. Du kommer vara ute på en APL-plats 3 dagar i veckan och där får du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom hälsa och omvårdnad samt att du utvecklar din förmåga att möta människor, både kollegor och brukare Vi varvar teori och praktiskt arbete, teorin får du till största del i skolan och de praktiska delarna arbetar du med ute på APL-platsen.

Yrket ställer krav på ditt personliga framförande, all vård och omsorg bygger på respekt för andra människor. Att arbeta inom vård och omsorg kräver även en förståelse för människors olika behov och förutsättningar, vilket du tränas i under hela din utbildning. Genom APL, uppgifter och teori kopplade till branschen skapar du dig en bra uppfattning om hur arbetslivet fungerar.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som undersköterska.

Ett urval av de kurser du läser är:

Anatomi och fysiologi 1-2, hälso- och sjukvård 1-2, psykiatri 1-2 samt psykologi 1.

Praktik

APL-platsen förläggs ute på vårdboende och vårdcentraler beroende på årskurs.

Detta läser du

Efter gymnasiet

Efter avslutade studier och med godkänd yrkesexamen kan du direkt efter gymnasiet arbeta som undersköterska. Du kan arbeta på sjukhus, vårdcentraler, hemsjukvård/boende eller inom socialtjänsten på särskilda boenden, daglig verksamhet eller som personlig assistent.

Det finns även möjlighet att studera vidare på högskola exempelvis till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, sjukgymnast med mera.

Grundläggande högskolebehörighet

Vård och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram, men du har alltid möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier.

Vård- och omsorgscollege

Malmö Lärlingscenter ingår i Vård- och omsorgscollege Skåne. Detta innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och branschen. Samarbetet innebär att du som elev får en modern utbildning och den kompetens som efterfrågas av branschen.

Illustration på blå bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om vård- och omsorgsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Desiree Gazzoli, 0729-66 58 67 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv