$left
$middle
Två skrivbord med en kamera, olika pappersprojekt och flaskor med färg. En elev skriver på en dator och en elev tecknar.

Estetik och media – förstärkt program

Vi erbjuder estetiska programmet med inriktning estetik och media som ett individuellt alternativ för dig med neuropsykiatrisk diagnos.

Vill du utveckla dig inom kreativa ämnen såsom bild och mediaproduktion är detta en utbildning för dig.

4-årig utbildning

Det är samma utbildning, kvalitet och förkunskapskrav som till nationellt program – men du läser i lugnare takt och får extra stöd för att lyckas med din utbildning.

Utbildningen är högskoleförberedande och har samma kursinnehåll som det estetiska programmet och ger 2500 poäng och gymnasieexamen. Du läser utbildningen under fyra år istället för tre år.

Små klasser och egna arbetsplatser

Undervisningen och lokalerna är anpassade efter dina behov i klasser med cirka 10 elever. Du har eget hemklassrum med egna arbetsplatser och en anpassad miljö för studiero.

Vi arbetar utifrån ett elevfokus, att alla ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Utbildad personal för dina behov

Personalen är vidareutbildade inom neuropsykiatri och lärarna har god erfarenhet av att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. Under varje lektion finns det också en socialpedagog / elevassistent i varje klass för att stötta dig i ditt skolarbete.

Detta läser du

Illustration på lila bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om ES-musik? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Maria Lind, 0729-85 50 93 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv