Hämta kraft i musiken!

Musik har en kraft som inte så lätt går att förklara med ord. För mig är musik ofta förknippat med minnen, och musik med ös kan få mig på gott humör. Jag lyssnar gärna på musik för att förstärka eller förändra min sinnesstämning.

I läroplanen står att barn ska få utveckla förmågan att skapa, uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter på olika sätt, däribland musik.
Musik, tillsammans med rörelse, färg och form ger en djupare dimension till upplevelsen och lärandet. När vi får möjlighet att utforska med hela kroppen aktiveras flera delar av hjärnan, vilket leder till att den nya kunskapen blir bättre förankrad i oss. I förskolan är sångsamlingen ett vanligt sätt att erbjuda barnen musik. Men musik i förskolan kan vara så mycket mer. En förskola som genomsyras av estetiska uttrycksformer, där musik är en av dem, är en förskola där barnen får tillgång till flera ”språk” och får möjlighet att växa och utvecklas.
För att musiken, precis som andra estetiska uttrycksformer, ska kunna stödja barns utveckling och lärande, tror jag att det är viktigt att förflytta vårt förhållningssätt mot att även handla om musikaliskt gestaltande. Ett nyfiket utforskande med utgångspunkt i musikaliskt lekande, som inte riskerar att begränsa oss utifrån vår egen musikalitet, kan vara ett steg på vägen. I det här numret av Fokus förskola kan du läsa om engagerade kolleger och spännande sätt att använda musik i undervisningen. Hur tror du att musikens kraft skulle kunna användas ännu mer på just din förskola?

Musik, tillsammans med rörelse, färg och form ger en djupare dimension till upplevelsen och lärandet.

Serene Rosberg, Förskoledirektör

sv
sv