Om Fokus förskola

Inspiration, idéer och nya tankar. Det vill Fokus förskola ge dig som arbetar inom förskolan i Malmö stad, eller är nyfiken på oss och våra verksamheter.

I Fokus förskola kan du läsa om förskolor, medarbetare och det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet i Malmö stad. Hos oss finns drivkraften att utveckla förskolan, och det är här många spännande initiativ, forskningsprojekt och idéer tar fart.

Fokus förskola ges ut av Malmö stad och utkommer två gånger per år.

Redaktion och kontakt

Förskoleförvaltningen Malmö stad
Lugna gatan 82
205 80 Malmö
fokusforskola@malmo.se

Produktionsledare på förskoleförvaltningen:
Ulrika Glaser, ulrika.glaser@malmo.se

Redaktion och produktion:
Final Content, www.finalcontent.se

Skribenter: Stina Lodén (redaktör), Tina Lindström Carlsson, Tobias Christoffersson, Cecilia LIndberg

Fotograf: Sanna Dolck Wall, www.sannadolck.com

sv