Moi Moi!

Språkinlärning och musik är en kraftfull kombination. Dessutom både roligt och underhållande. Vi går på musikstund på finska.

Det är morgon på Sjösättningens förskola i Västra hamnen. I den ljusa ateljén ett par trappor upp riggar Elina Masalin tekniken inför förmiddagens musikstund.
– Moi! Vem pratar finska? Händer sträcks upp i luften och Elina ger sina små landsmän en high five. Snart är alla händer i luften och stämningen blir: ”Tosi hyvä!” Elina gör två tummar upp och alla, finsk bakgrund eller inte, förstår vad orden betyder och upprepar glatt med två tummar i luften: ”Tosi hyvä!”

Barnen snappar snabbt upp att "moi, moi" är detsamma som "hej, hej". Det är kul med språk!

Positivt synliggörande

Malmö stad är finskt förvaltningsområde, vilket bland annat innebär att sverigefinska barn i Malmö har rätt till förskoleverksamhet på finska. Elinas sångstunder är skapade med finsktalande barn i åtanke, men riktar sig till alla. Dagens publik kommer från olika förskolor i Västra hamnen, där det råkar finnas många barn med finsk bakgrund. Några talar finska, i andra fall ligger det finska arvet flera generationer bak i tiden.
– De kanske nästan aldrig upplever kulturuttryck på sitt andra språk. Jag ser ett stort värde i att ge det till dessa barn, det finns så mycket identitet och arv i språket. Det handlar om att synliggöra dem. Det är viktigt att de får känna att deras ”finskhet” är något positivt, förklarar Elina.

Med hjälp av mjukvaran Ableton kan Elina Masalin "live-loopa" barnen: hon spelar in dem och sätter sedan samman alla ljud till en inspelad föreställning.

Normalt att inte förstå

Men att Elina pratar och sjunger på finska avskräcker inte den här blandade gruppen från att stämma in och delta.
– Barn är öppna och vill skapa kontakt. För dem är det helt normalt att leka och ha roligt även när de inte förstår precis allting. Samtidigt vill Elina stimulera lusten att lära och menar att ju roligare sammanhang du får möta ett språk i, desto mer uppmuntrad blir du att lära, underhålla och värdesätta dina språkkunskaper.
– Attityden till språk blir: det är coolt, spännande och gör saker möjliga!

Ny musik och...

Sångstunden övergår snart till en gemensam konsert! Elinas instrument och mikrofoner är kopplade till en mjukvara som spelar in ljuden och lägger dem på varandra i lager. Elina vänder mikrofonen mot publiken och när barnen senare får höra sina egna, inspelade, röster strömma ut ur högtalarna sprids skratten.

...igenkänning

Att använda bekanta sånger visar sig också vara ett sätt att väcka barnens nyfikenhet och engagemang. Elina tar fram en tråd för att spinna ett nät och barnen förstår efterhand vad det handlar om... ”Hämä, hämähäki”, sjunger Elina och några barn stämmer genast in på finska medan andra ropar: ”Imse vimse spindel!” Elina sjunger omväxlande på finska och svenska och snart sjunger alla barnen med – på båda språken.
– Musik och språk är tätt sammanlänkade eftersom mycket av deras väsen är detsamma – intonation, rytm, mönster, kommunikation... Det finns en oerhörd kraft i musiken som verktyg för språkinlärning.

Hämä hämä häki! Imse vimse spindel på finska och svenska engagerar barnen på Elina Masalins sångstund.

sv
sv