Emelie Grankvist och Renée Anderberg, studenter på förskollärarutbildningens musikprofil, provar att spela Arne Alligator med olika slags gitarrkomp.

Emelie Grankvist och Renée Anderberg, studenter på förskollärarutbildningens musikprofil, provar att spela Arne Alligator med olika slags gitarrkomp. Foto: Sanna Dolck Wall

Profilstudenter med massor av musik

De läser till förskollärare. Men de gör mer än så: de lär sig också att använda musiken i sin framtida yrkesroll. Var de än hamnar i arbetslivet, så kommer studenterna på förskollärarutbildningens musikprofil på Malmö universitet ha med sig massor av musik – till både barn och kollegor.

Det är bra om du har erfarenhet av att musicera men det är inget krav. Något inträdesprov finns inte till förskollärarutbildningens musikprofil på Malmö universitet. Studentgruppen är blandad, till såväl ålder och bakgrund som musikkunnande. Några är verkligt skickliga. En del har spelat och sjungit tidigare. Andra tränar hårt för att lära sig de vanligaste ackorden på gitarr. För en gitarr, det måste alla ha med sig.

– Att komma hit med ett eget instrument hjälper studenterna att identifiera sig som någon som kommer att kunna göra musik med barnen på en förskola, säger Tobias Allvin, lärare på musikprofilen.

– Att komma hit med ett eget instrument hjälper studenterna att identifiera sig som någon som kommer att kunna göra musik med barnen på en förskola, säger Tobias Allvin, lärare på musikprofilen.

– Gitarren är det instrument som är lättast att ha på förskolan: lätt att vara nära barn med, lätt att transportera. Det är viktigt att alla studenter skaffar en gitarr, inte bara för utbildningen: att komma hit med ditt eget instrument hjälper dig identifiera dig som någon som kommer att kunna göra musik med barnen på en förskola. Det säger Tobias Allvin, lärare på musikprofilen i bland annat gitarr. Han lägger till:

– Det tekniska musikkunnandet är inte det viktiga i gitarrspelet. Visst, du behöver kunna hålla en melodi när du sjunger och lära dig ett grundläggande komp för att kunna genomföra en musikstund – men det är kommunikationen med barnen det handlar om, alltid.

Iben Damm Rønne och Janina Jebril, med Carl-Johan SvenssonHedbrand till vänster och Tamako Lyngemark till höger, provar på olika slags gitarrkomp.

Iben Damm Rønne och Janina Jebril, med Carl-Johan SvenssonHedbrand till vänster och Tamako Lyngemark till höger, provar på olika slags gitarrkomp.

Förenkla och anpassa

Detta tankesätt blir tydligt under en av de workshopar med gitarr på temat barnmusikhistoria som Tobias håller med förstaårsstudenterna under deras andra termin. Tillsammans analyserar lärare och grupp hur man kan gripa sig an en låt som till exempel ”Vipp-på-rumpan-affärn” på olika sätt. Det finns ofta små knep för att förenkla och anpassa om det behövs.

– För er som kan spela fingerspel kan det passa i början, på ”Jag gick in i en affär…”-delen. Om det är för svårt funkar ett enkelt nedslag per takt också bra. Låten ”Arne Alligator” har en vacker ackordföljd – ”ned-ärvd från Pachelbels Kanon i D skriven kring 1680”, flikar Tobias in – som i sin originaltonart emellertid kräver att man kan de lite svårare barréackorden.

– Då kan en lösning vara att byta tonart, transponera. Tar vi ner den från A till G slipper vi alla barréackorden utom ett, B-moll. Fundera på vad som blir bäst för dig: lägga hundra timmar på att nöta in barréackorden eller några timmar färre på att lära er transponera?

Med mindre fokus på tekniskt kunnande och särskilda musikstunder och större fokus på hur vi upplever musiken, gemenskapen i musiken och på hur vi kan använda dagliga situationer på ett musikaliskt sätt.

Musikprofilen är öppen för alla men en gitarr måste alla ha med sig.

Musikprofilen är öppen för alla men en gitarr måste alla ha med sig.

Stärka och förändra

Musikprofilstudenterna läser hela det ”vanliga” förskollärarprogrammet, vissa kurser med musik invävt, och har därtill specialkurser i till exempel sång, gitarrspel (jo, studenterna har en särskild gitarrtenta där de ska visa att de kan 10 olika barnlåtar) och musikdidaktik, med möjlighet att skriva examensarbete i musik. Utöver spetskompetens i att lära förskolans barn om och med musik ser Tobias Allvin att förskollärare med musikprofil kan stärka och förändra musikens roll i förskolan.

– Jag vill att musikprofilen gör studenterna tillräckligt självsäkra och rustade med kunskap, material och idéer för att kunna skapa en mer naturlig ingång till musicerande ute på förskolorna. Inte bara för barnen utan även för sina kollegor, säger Tobias.

– Med mindre fokus på tekniskt kunnande och särskilda musikstunder och större fokus på hur vi upplever musiken, gemenskapen i musiken och på hur vi kan använda dagliga situationer på ett musikaliskt sätt.

Fakta om Musikprofilen

Förskollärarutbildningen vid Malmö universitet har en musikprofil, som utöver den ordinarie utbildningen till förskollärare ger kompetens i att använda musik som pedagogiskt inslag i arbetet med barn på förskola.

Profilen är öppen för alla men vänder sig särskilt till dig som har erfarenhet av musicerande och som vill bygga vidare och fördjupa dina kunskaper om och färdigheter i musik i relation till en förskollärarroll.

Mer information finns på Malmö universitets webbplats: mau.se.

sv
sv