Lars Bengtsson studerar till specialistbarnskötare för att utvecklas i sin yrkesroll.

Lars Bengtsson studerar till specialistbarnskötare för att utvecklas i sin yrkesroll. Foto: Sanna Dolck Wall

Specialistbarnskötare med specialintresse

Lars Bengtsson utbildar sig till specialistbarnskötare med inriktning språkutveckling. Med sina kulturpåsar inspirerar han barnen att utforska Sveriges fem nationella minoriteter.

Teaterpedagogen och barnskötaren Lars Bengtsson är i slutfasen av sin utbildning till specialistbarnskötare med inriktning språkutveckling på Yrkeshögskolan Malmö. Examensarbetet handlar om att sprida kunskap om nationella minoriteter med hjälp av kulturpåsar.

– Inriktningen som jag har valt är natur- och kulturorienterad, säger han.

Samerna först ut

Lars har kommit längst i arbetet med den samiska kulturen, och under en längre tid har några barngrupper lyssnat på boken "Plupp och renarna" av Inga Borg. Barnen har även tagit del av en scenframställning om samerna där Lars är utklädd till Plupp. Därefter har de lärt sig mer om samerna med hjälp av saker ur kulturpåsarna som renhorn, kåta, bok och dockor med traditionella samedräkter (koltar).

– Det blir som en röd tråd. I påsarna finns bilder på flaggan och personer med olika koltar och ritmallar som barnen kan färglägga. Samtidigt har jag använt datorn till att spela upp jojk. I påsarna har Lars även lagt in QR-koder som kopplas till sagor på samiska och svenska, och till hur man kastar lasso för att fånga in en ren.

Med blått hår, precis som figuren "plupp" i sagan sitter Lars på golvet i full färd med att inspirera barnen.

Med en peruk av blått hår, precis som figuren "plupp" i sagan, sitter Lars på golvet redo att inspirera barnen.

Lärandet i förskolan utgår från barnens intresse och utforskande.

Information till pedagogerna

Kulturpåsarna innehåller även informationsblad med bilder och text om samernas kultur, som exempelvis var de bor och hur de arbetar traditionellt med renar och fiske.

– Det är lite smått och gott. Du ska kunna ta fram saker ur påsen när du sitter i barngruppen. Innehållet gör att barnen får inblick i samernas kultur och natur. Lars trivs i den kreativa miljön som förskolan utgör och studerar till specialistbarnskötare för att utvecklas i sin yrkesroll.

– Lärandet i förskolan utgår från barnens intresse och utforskande. I utbildningen får jag också förståelse för att kreativiteten är viktig och utvecklande för barnens lärande.

I Lars inspirationspåsar finns dockor med traditionella samedräkter (koltar).

I Lars inspirerande kulturpåsar finns dockor med traditionella samedräkter (koltar).

Lars Bengtsson, 58 år, specialistbarnskötare

  • Utbildning: Teaterpedagog och barnskötare. Specialistutbildad barnskötare – språkutveckling, Yrkeshögskolan Malmö stad, examen juni 2023.
  • Förskolekarriär: 2007–2010 åkte Lars och en kollega runt på förskolor och hade teater med barnen. Därefter fick Lars placering som pedagog på Svansjöns förskola.
  • Arbetsplats: Svansjöns förskola
sv
sv