Mera musik! Alla kan låta, alla kan musik. En fortbildningseftermiddag med musik i fokus satte fart på pedagogerna.

Mera musik! Alla kan låta, alla kan musik. En fortbildningseftermiddag med musik i fokus satte fart på pedagogerna. Foto: Caroline Tengen

Alla kan musik

I november höll Regionalt resurscentrum Musik i förskola en välbesökt fortbildning för blivande och yrkesverksamma pedagoger. Rytmer, musik och rörelse fördelat på två inspirerande workshops.

Sim Salli Surum!

Musiken har alltid haft en bärande roll i Anette Wikenmos yrkesliv i musikens, rytmikens och pedagogikens tjänst. Hon är rytmikpedagog, montessorilärare och lärare i matematik och svenska. Nyutkomna boken Sim Salli Surum kan med rätta kallas hennes ”samlade verk”. Det är en metodisk sångbok som visar hur musiken kan ges en bärande roll i all undervisning. Till varje sång finns rytmikmetodiska idéer, övningar och ibland hela lektionsförslag.

Anette Wikenmo.

Anette Wikenmo

Ämnesintegrerat

– Många har knappt med planeringstid idag. Då kan man snabbt bläddra fram något i boken, den har spiralrygg och är enkel att slå upp. Det finns ett ämnesintegrerat tänk; för vissa av sångerna finns kopplingar till svenska, matematik, SO- och NO-ämnen, förklarar Anette innan workshoppen drar i gång. Workshoppen har lockat flera musikintresserade, men här finns också de som deltar med viss tvekan. Snart är dock hela gänget i gång, sjunger med, gör rörelser och grabbar tag i rekvisitan som Anette har tagit med.

Carlos Gonzalez Burgos, pedagog på Motettens förskola, deltar i musikworkshop.

Carlos Gonzalez Burgos, pedagog på Motettens förskola, deltar i musikworkshop.

För alla

Anette står vid keyboarden, men är också ute i gruppen och instruerar. Då kommer musiken ur högtalarna från den inspelning som följer med boken. – Det var viktigt att boken hade ett material man kan ta till sig även om man inte kan noter eller spela ett instrument, annars blir det begränsat. Vem som helst som jobbar med barn ska kunna jobba med detta. Det finns en inspelning med sång och en utan. Man kan använda den med sång för att lära sig, sen utan sång när barnen lärt sig, till exempel om man har föräldrar som lyssnar.

Så kan du låta

Åsa Håkansson är musikern som vill plocka ner musiken från en onödig piedestal och få fler att våga musicera – med kropp och röst.

Åsa Håkansson.

Åsa Håkansson

Projektet Svenska i förskolan har tagit fram Hallå Förskola – en språkutvecklande app. Musik i Syd har ansvarat för att ta fram nyskrivna låtar; rad olika kompositörer har skrivit låtarna som knyter an till olika ämnesområden och förskolans vardag.

Musiken som verktyg

Musikern Åsa Håkansson har varit samverkansperson för Hallå förskola, och i hennes workshop fick deltagarna ta del av en av låtarna, för att sedan skapa en egen enligt samma princip. Men det slutade inte där. Åsa Håkansson har en mission. Hon vill plocka ner musik från den piedestal hon ofta ser den på.

– Se på musik som ett verktyg som kan genomsyra något annat. De allra flesta har kapacitet att använda musik som uttrycksmedel. Det räcker att veta lite om hur du skapar en rytm, det är det mest basala, det är fragment av det musikaliska som alla kan lära sig. Jag försöker få folk att tänja sina gränser för vad de vågar göra. Gränserna går inte tillbaka som ett gummiband sen; de förblir uttänjda och du ökar ditt uttrycksområde.

Matilda Jerkvall, student på förskollärarutbildningens musikprofil på Malmö universitet, provar på att låta deltagarnas ljud styra hennes rörelser.

Matilda Jerkvall, student på förskollärarutbildningens musikprofil på Malmö universitet, provar på att låta deltagarnas ljud styra hennes rörelser.

Tänj på gränserna

Hur gör man då för att tänja på sina gränser? Deltagarna i workshoppen vågar snart, under Åsas inspirerande ledning, både låta och röra sig på sätt de inte är vana vid.

– Allt som behövs är lite inspiration, säger Åsa.

Åsas tre bästa tips

  • Lyssna på trumman i en låt som du gillar. Trumma eller klappa rytmen med händerna – sedan kan du använda den som ett verktyg: sjung eller bara prata till den.
  • Sjung arg, ledset, snabbt, långsamt – det är så avancerad musik skapas, gör det på förskolenivå.
  • Du behöver inte lära dig ett instrument, bara lek med rösten. Testa när du gör något annat: byter en blöja eller ställer fram mellanmål.
sv
sv