I stället för dokumentation: Musik!

Olle Mörkberg och Linnea Persson är båda nyutbildade förskollärare med musikprofil. Att anställa dem är för rektorn Catarina Ramnemark Vallejos ett steg i att stärka musiken och leken i en förskola hon tycker blivit för upptagen av dokumentation och strävansmål.

I stället för dokumentation: musik! Rubriken till den här artikeln är en lätt parafras på musikgruppen Bob Hunds låttitel I stället för musik: förvirring! och kanske är den något hårdragen. För hon är inte motståndare till dokumentation i sig, Catarina Ramnemark Vallejos, rektor för förskolorna Fregatten, Fyren, Kaptenen, Gröna dockan, Ubåten och Triton. Men hon vill stärka musikens roll i förskolan.
– Egentligen inte stärka utan ta tillbaka! Det var mer musik i förskolan tidigare. Sedan den nya läroplanen infördes 1998, med sina strävansmål i alla ämnen och sina krav på dokumentation, så har musiken, framför allt den spontana musiken, om inte försvunnit så hamnat mer i bakgrunden. Det har i alla fall jag kunnat se på de förskolor där jag varit verksam, säger Catarina. Hon fortsätter:
– Jag tycker att dokumentationsprestationen får ta för stor plats idag, på bekostnad av det spontana och lustfyllda som är så viktigt i förskolan. Jag tror också att vi behöver hitta former för verksamheten som gör att pedagogerna upplever sig vara mindre stressade.

– Stor våg, liten våg, vatten går i vågor! Linnea Persson och Olle Mörkberg väver in Jujja och Thomas Wieslanders visa när barnen på Vågen får möta olika figurer ur den magiska lådan. Linnea visar vågornas upp och ner med kroppen medan Olle spelar och barnen följer med.

Sprida musikintresset

Ord och inga visor. Fast i det här fallet snarare: ord och många fler visor! Catarina Ramnemark Vallejos vill sprida musikintresset på sina sex förskolor, med 550 barn och 135 medarbetare. Ett steg på vägen tog hon i augusti ifjol genom att anställa två nyutexaminerade förskollärare med musikprofil: Linnea Persson och Olle Mörkberg.
– För den som ännu inte har det talade språket kan musiken bli ett sätt att kommunicera och en väg in i språket. Därför tycker jag att det är allra, allra viktigast att jobba mer med musik bland de yngsta barnen. Tillsammans kan Linnea och Olle visa våra andra pedagoger hur mycket man kan göra musikaliskt också med de allra minsta, berättar Catarina.

Rektor Catarina Ramnemark Vallejos vill göra musiken till "den fjärde pedagogen" på sina 6 förskolor Fregatten, Fyren, Kaptenen, Gröna dockan, Ubåten och Triton.

Mötas i musikens språk

Just nu arbetar Olle och Linnea tillsammans med 1–3-åringarna på avdelningen Vågen.
– Att vi kan arbeta tillsammans är mycket värdefullt. Vi kan ge barnen mer under musikstunderna, då en av oss kan spela och den andra vara aktiv med rörelser. För de yngsta barnen som inte är så verbala än är det extra viktigt att genom musiken kunna uttrycka sig med kroppen, säger Linnea Persson. Olle och Linnea poängterar att allt det spontana och lustfyllda som musiken ger barnen i stunden baserar sig på reflektion och noggranna förberedelser samt inte minst bådas musikdidaktiska kunnande.
– Musiken är också ett viktigt sätt hitta gemenskap och bygga relationer med de yngsta barnen – inte minst under inskolningen. När vi leker musik, klappar tillsammans eller skickar runt instrument ser vi varandra och möts i musikens språk, berättar Olle Mörkberg.

På Tritons avdelning Vågen är olika instrument, inte minst slagverk, och möjligheten att prova dem alltid nära till hands – såväl i fri lek som i mer organiserad undervisning. Lavinia, 1 år, och Adrian, 2 år, är i full gång.

Musik präglar dagen

För Catarina Ramnemark Vallejos är ett mål att musiken blir ”den fjärde pedagogen” på förskoleavdelningarna. Det målet har Vågen redan nått.
– Hos oss präglar musiken hela dagen, inte bara samlingarna. Vi tar hjälp av musik vid övergångarna och sjunger en sång när vi går ut till exempel, säger Linnea.
– Vi har många olika instrument, som vi arbetar systematiskt med att introducera för barnen. Vi spelar och improviserar tillsammans och barnen kan använda instrumenten i sin fria lek. Slagverksinstrument är spännande som material för barnen att utforska och ett lika naturligt inslag på vår avdelning som byggmagneterna är på andra, säger Olle.

Lovis, 2 år, uppslukad av Linnea Perssons berättelse med musik. Enligt Linnea och Olle på Tritons förskola är musiken en nyckel till att hitta gemenskap och bygga relationer med de yngsta barnen.

Stolthet och inflytande

Olle och Linnea skapar också ny musik på Vågen. De har bland annat tonsatt Anna-Clara Tidholms klassiker Ut och gå! och gjort avdelningens egen låt Här på Vågen.
– Vi vill erbjuda barnen flera sätt att ta sig in i en bok. För ett barn kan det vara traditionell högläsning, för ett annat barn att sjunga boken och för ett tredje att måla vägarna i
Ut och gå! som fungerar bäst, säger Linnea.
– Vågen-sången har vi också spelat in tillsammans med barnen. Att få välja sitt instrument, spela eller sjunga in och sedan höra sig själv i den färdiga låten ger dem såväl inflytande som stolthet och glädje. De är i musiken, och musiken är deras.

Olle Mörkberg och Linnea Persson är båda nyutbildade förskollärare med musikprofil.

sv
sv