Elisa och Eman, båda 4 år, använder appen Garageband för att göra sin egen musik.

Elisa och Eman, båda 4 år, använder appen Garageband för att göra sin egen musik. Foto: Sanna Dolck Wall

Musiken flödar på Visan

På Visans förskola finns det digitala plattformar lite överallt – för att skapa musik och rörelse, lek och språkinlärning. Musiken fungerar som ett gemensamt språk för barn och vuxna.

Vågor av lågmäld musik löper som en röd tråd genom Visans förskola. Här och var syns diverse projektioner kopplade till barnens temaarbeten. Digitala tavlor visar aktuella projekt. Elisa, 4 år, och Eman, 4 år, sitter intill varandra och skapar musik. På lärplattan har de aktiverat appen Garageband. De spelar in sin sång och lägger därefter på effekter som gitarr och piano.

– Var tyst, nu ska vi sjunga, säger Elisa och sjunger i kör med Eman:

– Fem små apor hoppade i sängen...en ramla ner och slog sitt lilla huvud...mamma ringde doktorn och doktorn svara:

– Inga små apor i sängen får vara!

– Fem små apor, sjunger Eman, och lyfter upp apan i en dans i Djungelrummet.

– Fem små apor, sjunger Eman, och lyfter upp apan i en dans i Djungelrummet.

– Ska vi lyssna, undrar Eman.

– Ja, svarar Elisa. Musiken och ljudet spelas upp i en snabbare hastighet och rösterna låter ljusare. Elisa och Eman skrattar gott tillsammans och fortsätter bygga upp musiken.

– Jag lägger till trummor, säger Eman. Djungelrummet med ljusslingor och lianer i taket bjuder in till lek, rörelse och lärande. Ljud och ljus är redan igång när barnen går in i rummet som innehåller en koja, en trästock, olika djur, utklädningskläder och flyttbar belysning. Det är fritt fram för barnen att möblera om hur de vill. På den ena väggen växer skogen och på den andra projiceras en musikvideo med låten Fem små apor. Elisa klär ut sig till tiger och Eman till apa och de rör sig till musiken, de dansar, hoppar, smyger, ramlar och reser sig igen. Samtidigt sjunger de med i musiken. Förskollärare Hengameh Moradzad är med i leken.

– För oss på Visans förskola är det viktigt att allt material är tillgängligt för barnen hela tiden. Därför är ljud, projektioner och ljus i gång från morgon till kväll, säger hon.

Elisa och Eman, båda 4 år, samarbetar i musikskapandet på Visans förskola.

Elisa och Eman, båda 4 år, samarbetar i musikskapandet på Visans förskola.

Tekniken som redskap

Azar Peykani, förste förskollärare, brinner för teknik och är en drivande kraft för Visans digitala mognad i kombination med språkutveckling.

– Många av våra barn är tvåspråkiga. Närvarande och lekfulla pedagoger är viktiga för process och utveckling. Arbetslagen jobbar utifrån musik och teknik för att skapa ett lustfyllt lärande kring projekten och väcka intresse hos barnen för att lära sig nya ord, säger hon och fortsätter:

– Vi hade exempelvis ett blygt barn som ofta var tyst. Med hjälp av appen Garageband kunde han uttrycka sig och sjöng högt på arabiska. Därmed satte han ord på sitt eget språk.

Når varje barn genom ljud och musik

Förskolan har två projekt inom musik och digitalisering; APA för de större barnen och LJUD för de små. När gruppen sjunger eller dansar släpper även de blyga barnen loss. Och med hjälp av musik, instrument och digitala verktyg blir också inskolningen lättare.

– Det är lugnande och barnen visar sina känslor genom musiken. När de rör sig till musik blir de gladare och glömmer sin sorg efter föräldrarna. När min kompis dansar och sjunger, då kan jag också göra det. Det blir utveckling tillsammans och med det kommer språket. Via sång, dans och estetiska uttrycksformer lär de sig, säger Hengameh.

Djungelrummet med ljusslingor och lianer i taket bjuder in till lek, rörelse och lärande.

Djungelrummet med ljusslingor och lianer i taket bjuder in till lek, rörelse och lärande.

När ljud blir musik

Pedagogerna tipsar andra förskolor om att skapa ljud och musik av det man har. Hinkar och spadar, rinnande vatten, regn, fåglarnas kvitter och prassel från löv spelas in och barnen lyssnar. Vad är det för ljud?

– Jag jobbar med de yngsta barnen och vi fångar in naturen i ljud och utforskar tillsammans med dem. Och när barnen bankar på bordet med en gaffel lägger vi till sång. Då blir ljud till musik, berättar Nermin Ucar, IKT-ambassadör. Visans förskola ger även barnen möjlighet att lyssna på musik eller saga via bilder med QR-koder som är uppsatta på väggarna.

– Många av våra barn har inte det svenska språket, säger Azar och fortsätter:

– Då kan de lyssna på musiken eller sagan, kanske på sitt eget språk eller på svenska. De har sina favoriter. Det är demokrati.

sv
sv