Förskollärare Mariana Alyadko och barnen utforskar kinestisk sand. Det tillverkas glass och bakas kakor.

Förskollärare Mariana Alyadko och barnen utforskar kinestisk sand. Det tillverkas glass och bakas kakor. Foto: Sanna Dolck Wall

Ett lyft för Gånglåten

Syftet är att höja kompetensen och likvärdigheten i förskolorna. Sedan Gånglåtens förskola välkomnade kompetensteamet har verksamheten fått en ordentlig skjuts i utvecklingen.

När nervositeten släppt byggdes relationer ochden extra kompetensen blev ett lyft för alla.

När nervositeten släppt byggdes relationer och den extra kompetensen blev ett lyft för alla.

Mariana Alyadko och Paiwast Najmuldeen från Gånglåtens förskola och Sanja Lindell från kompetensteamet utforskar kinetisk sand med barnen. I en annan låda lockar en sandstrand med stenar, tångruskor, snäckor och en halvt nedgrävd gris.

– Jag hittade en snäcka, säger Karar, 4 år.

Nikola, 4, väljer att måla ett hjärta vid staffliet medan Alma, 5, målar av barnskötaren Paiwast som sitter intill Alma.

– Jag målar läppstift på munnen, säger Alma.

Goda relationer och öppenhet

Att skapa goda relationer är, jämte öppenhet och rak kommunikation, högsta prioritet för kompetensteamet.

– Det här är ett arbete vi gör tillsammans med pedagogerna, vi är med i förskolans arbetslag och i barngrupperna. Redan från början har vi fokus på att skapa relationer och höra vilka behov pedagogerna uttrycker. Vi har även ett nära samarbete med ledningen som ser att arbetet sprider ringar på vattnet, säger Sanja.

Att öppen kommunikation är nyckeln till det framgångs-
rika samarbetet bekräftas av Mariana.

– Vi samtalar mycket, framförallt om vad som fungerar bra i verksamheten. Vi reflekterar över vad vi kan göra nu och hur vi ska arbeta vidare. I början kändes det lite skrämmande och vi undrade vad de skulle göra hos oss, men vi blev väl bemötta, säger hon.

– Det fanns även en nervositet hos oss på kompetensteamet men vi kom snabbt in i gemenskapen, säger Sanja och fortsätter:

– Vi gick in och lyfte personalen i sina roller och i ledarskapet. Vi agerade även bollplank till förskollärarna vilket ledde till att de kände sig mindre ensamma i sin roll.

Fyra fokusområden

Förskolan har tillsammans med kompetensteamet valt ut fyra områden att jobba vidare med: bygg och konstruktion, natur och skapande, språk och kommunikation samt rollek och drama.

Burkar fyllda med pärlor, tygstycken, penslar och färger. En stor mängd material ligger öppet och tillgängligt för barnen.

– Vi har börjat med grundmiljöer där alla barnen på förskolan kan ta för sig av samma material i syfte att skapa likvärdighet, säger Mariana.

– Miljöerna ska vara flytande och lättillgängliga för barnen, med friheten att kunna välja aktivitet utan att behöva stanna upp eller vänta på en vuxen för att byta, säger Paiwast.

Nikola, 4, målar tillsammans med förskollärare Sanja Lindell från kompetensteamet.

Nikola, 4, målar tillsammans med förskollärare Sanja Lindell från kompetensteamet.

Resan fortsätter

Viljan och engagemanget att utvecklas är påtagligt på Gånglåtens förskola.

– Vår ledning har gett oss förutsättningar att utvecklas i arbetet och det förtroendet gör att man känner sig trygg och ständigt vill förbättras. Det har verkligen fungerat bra det vi gör tillsammans, säger Mariana och fortsätter:

– Vi har fått stöd av kompetensteamet och nu fortsätter vi på resan – att driva utvecklingen vidare.

Om kompetensteamen

Syftet med kompetensteamen är att stärka kvaliteten i arbetet med barnen på de utvalda förskolorna. Insatsen är även en del i förskoleförvaltningens arbete med att stärka likvärdigheten. Idag finns det kompetensteam på fem förskolor. Kompetensteamet samarbetar med det ordinarie arbetslaget för att engagera, inspirera och utveckla nya metoder och arbetssätt.

Teamet som är tillgängligt för Gånglåtens alla avdelningar består av en specialpedagog och tre förskollärare. Samarbetet inleddes i augusti 2022 och kommer att pågå till våren 2024, därefter fortsätter kompetensteamets arbete på nya förskolor. Just nu pågår en utvärdering av insatsen som ska vara klar i december 2023.

sv
sv