Cristina Reventa är förste förskollärare med lång erfarenhet av språkutveckling.

Cristina Reventa är förste förskollärare med lång erfarenhet av språkutveckling. Foto: Caroline Tengen

Mycket snack och mycket verkstad

Att stärka barns språkutveckling har hög prioritet i Malmö. Nu prövas ett nytt verktyg.

– Med ELSA-modellen kan vi gå på djupet, säger Cristina Reventa, förste förskollärare på Ulricedals och Äppelrosens förskolor.

Cristina har lång erfarenhet av att arbeta med språkutveckling. Tillsammans med kollegan Patrik Larsson coachar hon nu fem pedagoger som prövar ELSA-modellen på nio avdelningar.

– De arbetssätt vi tidigare haft är sådana som vi har hört ska vara bra, men vi har faktiskt inte sett att de gjort riktig skillnad. Det språk barnen får med sig från förskoleåldern kan komma att påverka deras framtida val av utbildning, arbete och fritidsintressen, men också möjligheten att delta i vårt demokratiska samhälle. Med den här modellen kan vi arbeta mer konkret och processinriktat, säger hon.

Det språk barnen får med sig från förskoleåldern kan komma att påverka deras framtida val av utbildning, arbete och fritidsintressen, men också möjligheten att delta i vårt demokratiska samhälle.

Strukturerad dokumentation

Metoden bygger på att medarbetare strukturerat dokumenterar sitt språkliga samspel med barnen. Efter varje tillfälle fylls ett observationsprotokoll i för att få syn på saker som kan förbättras.

– Vi tar det i små steg. För många har det varit svårt att filma sig själva och det är inte helt lätt att förstå hur man ska fylla i protokollen. Vi väljer en sak att fokusera på, exempelvis hur vi ska göra för att förlänga samtalet och lära barnet att ha en dialog, förklarar Cristina.

Nationell styrgrupp

I slutet av oktober ska Malmös fyra utvecklingsgrupper träffa kollegor från andra delar av landet och utbyta tankar kring metoden. Birgitta Henecke, forsknings- och utvecklingsstrateg vid förskoleförvaltningen i Malmö, följer arbetet med intresse och sitter med i den nationella styrgruppen. Målet är att alla Malmös förskolor ska få vetenskapligt stöd i sitt språkutvecklande arbete.

– Vi ska göra en bedömning längre fram och se vad vi kan rekommendera till andra förskolor, säger hon.

Fakta om Elsa-modellen

Eget lärande genom språkstödjande aktioner (ELSA) utvecklades av forskarna Ann Nordberg och Karin Rönnerman vid Göteborgs universitet i samarbete med förskolepersonal. Syftet var att ge vetenskapligt grundade verktyg för att stötta barns språkutveckling.
2023–2025 ingår Malmö stad i ett program där man tillsammans med 10 andra huvudmän och forskningsinstitutet Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola – samt en forskargrupp vid Göteborgs universitet bland annat prövar ELSA-modellen.

sv
sv