Enkel faktaruta

Certifieringen leds av en utbildare från RFSL. De anställda i verksamheten genomgår först en utbildning med normkritiska perspektiv, och sedan görs en verksamhetsanalys och handlingsplan för tre år framöver. Först efter dessa tre år får man sitt diplom och blir certifierade.