Faktaruta med punktlista

Enheten bildades 2018, och samlar sedan dess alla barnverksamheter i förvaltningen, fördelat på fyra olika områden:

  • Permanenta barnboenden, tre stycken i staden, med plats för tio barn totalt.

  • Korttidshem, fyra stycken, ger tillfällig plats för cirka 80–85 barn och unga vuxna årligen.

  • Sommarkoloniverksamhet, som riktar sig mot antingen barn med högfungerande autism (Finnhult) eller intellektuell funktionsnedsättning (Vomb), innebär kollo i en dryg vecka och inkluderar 30–40 barn per år.

  • Stödfamiljer, cirka 20 stycken, ger kortare eller längre omsorg till ungefär lika många barn och unga vuxna, som annars bor hemma.