$left
$middle

Flansbjer

Verksamhetsområde beläget vid Toftanäsvägen och strax
norr om Toftanäs industriområde.

Bild på Verksamhetsområde Flansbjer etapp 1

Markägare:
Planläge:
Ändamål:

Malmö stad
Planändring pågår
Industri och kontor

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Reduktion av priset  kan ske då markanvändningen är begränsad eller extraordinära grundförbättringsåtgärder erfordras.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings-
och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter.

Etableringar inom området

Bergkvara Buss
BussaNova
Er-Ho  
Fröjd och Zaar Åkeri
Garden Shop i Malmö
IB-Metall
Metallservice i Malmö
Metallsliperiet AB
MTS Malmö Transport & Spedition
Pemasund

Kontakta oss

Fastighets- och gatukontoret, köpa mark för verksamhet

sv