$left
$middle

Lockarps bageri

Område i södra Malmö, söder om Yttre Ringvägen,
väster om Lockarps bageri

Bild visar ledigt område vid Lockarps bageri.

Markägare:
Planläge:
Ändamål:

Malmö stad
fastställd
industri och kontor

Priserna är beroende på läget inom detaljplaneområdet och den byggrätt som detaljplanen medger. Tillägg för reklamlägen kan förekomma.

Priserna är inklusive förrättningskostnader men exklusive anslutnings- och bygglovsavgifter.

Etableringar inom området

Lockarp KFC AB
Gyllene Äpplet Fastigheter AB
Nya Inredningsmontage i Vellinge AB
STEA Fastigheter Sverige AB

Kontakta oss

Fastighets- och gatukontoret, köpa mark för verksamhet

sv