Marinpedagogiskt center

Marinpedagogisk center har fokus på att öka engagemanget och intresset för havet, hållbarhet och innovation bland barn och unga.

Marinpedagogiskt center ligger vid handikappbadet på Ribersborgstranden och har som syfte att lära ut hur människan påverkat miljön och att lära barn att göra mindre ekologiska avtryck.

Centret tar dagligen emot två till fyra skolklasser för program och aktiviteter. Centret erbjuder utställningsrum med akvarier, laboratorium och lektionssal.

Boka besök

Skolor är välkomna att boka in sina besök under terminerna och ges stort utrymme att experimentera och praktisera kunskaper inom marinpedagogik.

Foto: © Jenny Eliasson/Malmö Museer

Foto: © Jenny Eliasson/Malmö Museer

Marinpedagogiskt center drivs på entreprenad av SEA-U Marint Kunskapscenter på uppdrag av kulturförvaltningen, Malmö stad.