Uppdaterad 12 oktober 2020

12 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Samverkan

Här hittar du uppsatsbanken för studenter. Forskning och utveckling sker ofta i samverkan med olika aktörer. Här får du även en kort presentation av våra förvaltningars samverkan med universitet och andra aktörer.

Uppsatsbanken

Uppsatsbanken innehåller teman för kandidat- och masteruppsatser inom vård, omsorg och stöd i Malmö stad. Varje tema har en rubrik som är ett förslag, men även andra rubriker inom temat kan komma på fråga.

Mejla kontaktpersonen för respektive tema samt fou@malmo.se för att diskutera din uppsatsidé. Tänk på att verksamhetens kontaktperson är ett bollplank för idéer om hur en fråga kan belysas, inte handledare för uppsatsen.

Samverkan med olika aktörer

Socialt område

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver samverkan med sociologiska institutionen vid Lunds universitet via en halvtidstjänst. Agneta Mallén jobbar som universitetslektor i sociologi vid sociologiska institutionen och som FoU-koordinator på halvtid på förvaltningen.

Genom ett samverkansavtal mellan Malmö stad och Malmö universitet arbetar universitetslektor Annelie Björkhagen Turesson halvtid som FoU-koordinator på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Samverkansområden:

Hälsa, vård och omsorg

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bedriver samverkan med fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet. FoU-koordinatorerna är en länk mellan lärosäten och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i forskningsfrågor.

Samverkansområden:

  • Förslag på uppsatsämnen en gång per termin till studenter vid sjuksköterskeutbildningen på Malmö universitet.
  • Verksamhetsnära forskningsprojekt

Samverkan med andra aktörer:

  • Verksamhetsnära forskningsprojekt kan också vara tillsammans med andra förvaltningar, huvudmän och lärosäten
  • FoU-koordinatorerna ingår i flera nätverk och samarbeten inom strategiska utvecklings- och forskningsfrågor.
    Detta arbete syftar till att omvärldsbevaka forskning och utveckling inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens ämnesområden, sprida förvaltningens FoU-arbete, men även att vara en viktig part i FoU-arbete på lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan.