Samverkan

Här hittar du uppsatsbanken för studenter. Forskning och utveckling sker ofta i samverkan med olika aktörer. Här får du även en kort presentation av våra förvaltningars samverkan med universitet och andra aktörer.

Uppsatsbanken

Uppsatsbanken innehåller teman för kandidat- och masteruppsatser inom vård, omsorg och stöd i Malmö stad. Varje tema har en rubrik som är ett förslag, men även andra rubriker inom temat kan komma på fråga.

Mejla kontaktpersonen för respektive tema samt fou@malmo.se för att diskutera din uppsatsidé. Tänk på att verksamhetens kontaktperson är ett bollplank för idéer om hur en fråga kan belysas, inte handledare för uppsatsen.

Teman i uppsatsbanken

Samverkan med olika aktörer

Socialt område

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver samverkan med sociologiska institutionen vid Lunds universitet via en halvtidstjänst. Agneta Mallén jobbar som universitetslektor i sociologi vid sociologiska institutionen och som FoU-koordinator på halvtid på förvaltningen.

Genom ett samverkansavtal mellan Malmö stad och Malmö universitet arbetar universitetslektor Annelie Björkhagen Turesson halvtid som FoU-koordinator på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Samverkansområden:

Hälsa, vård och omsorg

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen bedriver samverkan med fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet. FoU-koordinatorerna är en länk mellan lärosäten och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i forskningsfrågor.

Samverkansområden:

  • Förslag på uppsatsämnen en gång per termin till studenter vid sjuksköterskeutbildningen på Malmö universitet.
  • Verksamhetsnära forskningsprojekt

Samverkan med andra aktörer:

  • Verksamhetsnära forskningsprojekt kan också vara tillsammans med andra förvaltningar, huvudmän och lärosäten
  • FoU-koordinatorerna ingår i flera nätverk och samarbeten inom strategiska utvecklings- och forskningsfrågor.
    Detta arbete syftar till att omvärldsbevaka forskning och utveckling inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens ämnesområden, sprida förvaltningens FoU-arbete, men även att vara en viktig part i FoU-arbete på lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan.
sv