Mindfulness ett sätt att hitta sin inre röst

I en vardag där mycket pockar på vår uppmärksamhet kan mindfulness vara ett sätt att stanna upp och varva ner. Katarina Bornmyr Dykes, psykolog på funktionsstödsförvaltningens habilitering, har spelat in ljudfiler med korta övningar i mindfulness.

Vad är mindfulness?
– Mindfulness heter medveten närvaro på svenska. Det innebär att vara medveten om sina upplevelser medan man har dem och tillåta dem att vara som de är, utan att försöka förändra eller undvika dem. Våra tankar drar lätt iväg, vi oroar oss och ältar. I mindfulness försöker vi släppa taget och flytta uppmärksamhet till hur det känns i kroppen, andningen, sinnesintryck och så småningom till den egna närvaron.

Katarina har spelat in fyra korta ljudfiler med övningar, där lyssnaren bland annat får öva på att känna sina fötter. Katarina ställer olika frågor om hur det känns i fötterna – kanske de pirrar, kliar, känns varma eller kalla? Och hur känns det om du till exempel vickar på tårna?

Forskning visar att mindfulness kan hjälpa vid oro, ångest, smärta, mild och måttlig depression och sömnproblem.

Varför är det bra med mindfulness?
– Det används för att sänka stress och lugna nervsystemet. Det är inte stressen i sig som är farlig, det är när den är långvarig och utan återhämtning som den blir skadlig. Forskning visar att mindfulness kan hjälpa vid oro, ångest, smärta, mild och måttlig depression och sömnproblem. Man återhämtar sig snabbare, det är ett sätt att förebygga utmattning och styra sin uppmärksamhet.

Hur gör man för att komma igång med mindfulness?
– Om man är nybörjare är det bra med korta övningar. Om man är ovan att sitta med sitt inre är det bra att vänja sig långsamt så att man inte känner sig överväldigad. Många som är stressade känner att ”hur ska jag hinna med det här också?”. Då är det bra att känna att det räcker med någon minut – det är bättre att göra lite som blir av än ingenting.

Det är dock inte alltid bara skönt att vara mindful. Under övningen kan man känna obehag, stress, oro och rastlöshet. Det är helt normalt. Försök att bjuda in upplevelserna i stället för att kämpa emot. Men om det känns allt för obehagligt kan du avbryta eller prova någon annan övning.

Mindfulness är ingen ”quick fix” eller ett sätt att stå ut med en skadlig situation som man borde förändra eller lämna.

Vem kan göra övningarna som du spelat in?
– De riktar sig till personer som vill ha korta och tydliga övningar utan långa pauser. Det finns en ljudfil med information om mindfulness som jag rekommenderar att man lyssnar på först.

Förstår man inte instruktionen kanske en stödperson kan hjälpa en att stanna upp vid olika sinnesintryck och fokusera på dem en stund. Till exempel kan man lyssna på olika ljud, titta och lukta på blommor eller bara vara närvarande i den aktivitet man håller på med.

Om man lider av mer allvarlig psykisk ohälsa rekommenderar jag att man tar hjälp av en erfaren professionell instruktör.

sv
sv