$left
$middle

Individuellt alternativ med förstärkt profil

Utbildningen vänder sig till dig som har en diagnos eller andra särskilda skäl som gör att du behöver lugnare skolmiljö, små grupper och mer struktur för att bättre klara av dina studier.

Utbildningen är helt anpassad för dig och tillsammans med dig skapar vi en studieplan efter dina behov. Målet med dina studier på Bellevue gymnasium är att ge dig behörighet till yrkesprogram, annan utbildning eller jobb.

Vi jobbar i en liten och trygg studiemiljö i lokaler avskilda från övrig verksamhet.

Våra pedagoger har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har behov av extra stöd och struktur.

Arbetet sker i nära samarbete med kurator, skolsköterska och psykolog. Vi har också en förstärkt specialpedagogisk kompetens.

Detta läser du

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker.

Läs mer om introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.