$left
$middle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill få en ökad förståelse om hur världen fungerar. Du får en bred grund inom samhällsvetenskap med fokus på bland annat demokratifrågor och levnadsvillkor men också samspelet mellan individ och samhälle.

Vi erbjuder inriktningar och profiler

Detta läser du

En bred utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område men också för studier inom andra ämnesområden.

Vi bygger konkret förståelse för lokala, nationella och internationella frågor som mänskliga rättigheter, globalisering, social utveckling och miljöfrågor. Detta sker bland annat genom FN-rollspel, studiebesök i riksdagen och intressanta föreläsare.

Studieresor

Programmet erbjuder även möjlighet att delta i studieresor utomlands i Europa och Asien.

Mänskligt beteende

För dig som är speciellt intresserad av att lära dig mer om mänskligt beteende både som individer och i grupp, och hur vi påverkar och påverkas av våra sociala sammanhang, erbjuder vi på inriktning samhällsvetenskap fördjupningskurser i psykologi (psykologi 2a + 2b), sociologi, interkulturell kommunikation, filosofi och kriminologi.

Internationella samhällsfrågor

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om, och ditt engagemang i, internationella samhällsfrågor, global politik och historia samt hållbarhetsfrågor erbjuder vi en internationell inriktning av vårt samhällsprogram med fördjupningskurser i internationella relationer, global historia samt kursen en global och hållbar värld.

Kontaktinformation och länkar

sv