$left
$middle

Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor genom att studera individen, gruppen och samhället.

Om inriktningen

På samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du arbetar med fördjupning inom samhällskunskap, historia och olika aspekter av mänskligt beteende.

Som samhällselev tränar du på att tolka och förklara samhällsfrågor. En viktig del är att du lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder när du studerar din omgivning.

Intresserad av mänskligt beteende?

Malmö Borgarskolas samhällsinriktning är för dig som har ett stort intresse för mänskligt beteende.

Genom beteendevetenskapliga fördjupningskurser i bland annat sociologi, kriminologi och två kurser i psykologi får du en fördjupad förståelse för hur människor fungerar som individer, hur människor fungerar i sociala samspel samt hur vi som människor formar och formas av det samhälle vi lever i.

Vill du hellre fördjupa dig i europafrågor erbjuder vi ett europapaket med fördjupningskurserna internationell ekonomi, europakunskap och internationella relationer alternativt en ytterligare kurs i moderna språk.

Forma din utbildning

Skapa en utbildning utifrån dina önskemål med en av våra profileringar/fördjupningspaket.

Kontaktinformation och länkar

sv