$left
$middle

Ekonomiprogrammet

Om du är nyfiken på företagande, ekonomi och juridik är ekonomiprogrammet det självklara valet! Du får lära dig grun­derna inom ekonomi och juridik. Både företagsekonomi och samhällsekonomi är viktiga områden på programmet.

Vi erbjuder inriktning

Detta läser du

Under året

År 1

Första årskursen på ekonomiprogrammet ger dig en stabil grund inom det ekonomiska och juridiska området. Du får lära dig mer om marknadsföring, bokföring, bokslut, starta eget, kalkylering och privatjuridik.

Under året får du träffa intressanta föreläsare från olika yrkesroller inom det ekonomiska området.

Inom ramen för kursen privatjuridik gör vi studiebesök på Tingsrätten.

År 2

Under ditt andra år på ekonomiprogrammet fördjupar du dig inom de olika ekonomiska områdena. Du lär dig bland annat att göra ekonomiska presentationer, träna på att använda program för kalkylering och löpande bokföring.

Du får även träffa externa föreläsare från näringslivet.

År 3

Under årskurs 3 använder du dina teoretiska kunskaper från år 1 och 2 då du startar och driver UF-företag. Med en kombination av effektiv administration, kreativa lösningar och ett starkt driv får du uppleva ett händelserikt UF-år.

Kursen Marknadsföring stärker dina kunskaper i ämnet och ger dig bättre verktyg vid marknadsföring av UF-företaget. Du får också möjlighet att följa med på en internationell mässa i Riga.

Du kan söka stipendium för att åka med på studieresa till Barcelona i samband med ditt gymnasiearbete.

En bred utbildning

Ekonomiprogrammet är ett program för dig som vill ha en bred utbildning med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. På programmet får du en god förberedelse för fort­satta studier inom framförallt ekonomi och juridik, men även inom sam­hällsvetenskapliga utbildningar.

Ung företagsamhet

Du får också starta eget företag. Genom att gå från idé till färdig pro­dukt/tjänst inom ramen för UF, Ung Företagsamhet, får du vik­tiga erfarenheter och kunskaper inom ekonomi.

Efter gymnasiet

Efter ekonomiprogrammet finns många yrkesmöjligheter, exempelvis starta eget företag, fastighetsmäklare samt en mängd intressanta yrken inom ekonomisektorn .