$left
$middle

Naturvetenskapsprogrammet

Om du är duktig i matematik och brinner för naturvetenskapliga äm­nen då är naturvetenskapsprogrammet det självklara valet!

Vi erbjuder inriktning

Detta läser du

Under året

År 1

Vi arbetar med problemlösning för att utveckla det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi har en aktiv omvärldsbevakning och jobbar med dagens miljö- och teknikfrågor.

Vi besöker NMT-dagarna i Lund för att skapa intresse för naturvetenskapen. Programdagarna innehåller besök på Vattenhallen Lunds Universitet och exkursioner/fältstudier. Du får även redskap att utvecklas både som idrottare och student.

År 2

Programdagarna i augusti innehåller en resa till Ven med fältstudier som knyter ihop naturvetenskap med historia och litteratur.

I kurserna arbetar vi med den senaste digitala tekniken till exempel vid laborationer. Under våren har vi en MIK-vecka med teknikfokus. Vi har ett ämnesövergripande miljötema inom hållbar utveckling som är förberedande för gymnasiearbetet.

År 3

Programdagarna innehåller besök på NMT-dagarna i Lund, Vattenhallen Lunds Universitet och Strålningsenheten. Du förbereds för högskolestudier med föreläsningar på engelska. Gymnasiearbetet har inriktningen hållbar utveckling.

När du lämnar årskurs tre har du full behörighet och goda förutsättningar att läsa vidare på alla tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det finns stipendier att söka för studieresa utomlands i samband med gymnasiearbetet.

Matematik och naturvetenskap i centrum

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som vill ha mate­matik och naturvetenskap i centrum. Programmet ger en god grund för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, men ger även behörig­het till de flesta andra högskoleutbildningarna.

Fältstudier, experiment och laborationer

Programmet ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas och du lär dig genom fältstudier, experiment och laborationer.

Många av de vetenskapliga modeller du kommer i kontakt med beskrivs med matematikens hjälp, vilket gör att matematikstudier har en central plats på programmet.

Vi har ett etablerat samarbete med högskolor och universitet och vet att genom naturvetenskapliga fältstudier, experiment och laborationer förvandlas teori till praktik och blir lättare att förstå.

Efter gymnasiet

Efter naturvetenskapsprogrammet finns många yrkesmöjligheter att välja bland, exempelvis tandläkare, sjuksköterska, ingenjör av olika slag, veterinär och dietist.

Kontaktinformation och länkar