$left
$middle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Vi erbjuder inriktning

Detta läser du

Under året

År 1

Första året på Samhällsprogrammet får du en bred ingång till det beteendevetenskapliga området. Vi arbetar med olika projekt med fokus på det svenska samhället.

Under läsåret får eleverna träffa intressanta föreläsare kopplade till yrken inom det beteendevetenskapliga området samt läsa de grundkurser som ingår på programmet.

I Samhällskunskap 1 gör vi en studieresa till Stockholm för att bland annat besöka riksdagen.

År 2

Under det andra året på samhällsprogrammet läser eleverna olika kurser med inriktning på beteendevetenskap. Fokus ligger på att arbeta vetenskapligt i olika projekt inom bland annat hållbar utveckling.

Samhällsperspektivet innefattar nu även Europa och Öresundsregionen och vi gör en studieresa till Köpenhamn kopplat till ett ämnesövergripande projekt inom språk, svenska och samhällskunskap.

Dessutom kan du söka till och delta i Europeiska ungdomsparlamentet Sverige som vill inspirera och stödja ungdomar i att utforska sin roll i ett demokratiskt samhälle, genom debatt och interkulturell dialog.

År 3

Det sista året på samhällsprogrammet innehåller många fördjupningskurser inom beteendevetenskap. Eleverna ska använda sina tidigare kunskaper för att bland annat skriva ett gymnasiearbete kopplat till någon av dessa kurser.

Inom samhällskunskapen är det globala samhället i fokus och vi studerar både aktuella och historiska händelser som påverkat hur världen ser ut idag ur ett vetenskapligt perspektiv.

Du kan också söka stipendium för att åka med på studieresa till Berlin i samband med ditt gymnasiearbete.

En bred utbildning

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Människan i centrum

Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du får reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Efter gymnasiet

Efter samhällsprogrammet finns många yrkesmöjligheter, exempelvis journalist, lärare och psykolog.