$left
$middle

Sök till oss

Vi är det självklara valet för dig som vill kombinera din idrottssatsning med gymnasiestudier. Idrott på skolans villkor.

På Malmö idrottsgymnasium har vi många duktiga idrottare som kombinerar sina gymnasiestudier med sin satsning på idrott. Hos oss har lärarna stor förståelse för att idrott är en viktig del av ditt liv – kanske den viktigaste.

Elevinflytande

På Malmö Idrottsgymnasium tycker vi det är viktigt med elevinflytande. På skolan får som elev träffa elever från andra klasser och idrotter, lärare, skolledning och annan personal i olika gruppkonstellationer. Bland annat kan du vara aktiv som elevskyddsombud, delta i vårt matråd eller i elevkåren. Eftersom skolan är ganska liten är det lätt att påverka om man vill.

Elevkåren

För oss på MIG är det självklart att ha ett nära och öppet samarbete med elevkåren. Det är nära till beslut och elevkåren har stora möjligheter till inflytande och arrangerar elevaktiviteter och andra roliga kringaktiviteter på skolan.

Ta reda på mer om oss

Introduktionsprogram

Du som ännu inte är klar med alla dina betyg i grundskolan när du har gått ut nian, har möjlighet att söka till något av våra introduktionsprogram.

Hjälp med studierna

Om du behöver extra stöttning i dina studier kommer dina lärare, din mentor och våra specialpedagoger att hjälpa dig. Läs mer om vår support.

Kontaktinformation och länkar

sv