$left
$middle

Estetiska programmet

Inom vårt estetiska program finns en mängd inriktningar för dig som är intresserad av kreativt skapande. Alla inriktningar är högskoleförberedande. Inriktningarna har också profiler, så att du som elev kan har större möjligheter utvecklas inom de konstarter och uttryck du vill.

Våra inriktningar och profiler

Detta läser du

Bred högskolebehörighet

Estetiska programmet ger behörighet till högskolan och vi lägger stor vikt vid de teoretiska studierna. Även om programmet ger en bra och bred högskolebehörighet så har du möjlighet att utöka denna genom att välja till olika meritpoängsgivande kurser.

Vi erbjuder ett brett utbud av teoretiska kurser i exempelvis språk, matematik, naturkunskap och engelska.

Det går också att välja kurser inom foto, bild, teater eller ljudproduktion.

Kontaktinformation och länkar

sv