$left
$middle

Spetsutbildning – musik

Spetsutbildningen i musik ger dig ännu mer undervisningstid i musik. Du får en extra satsning för eftergymnasiala musikstudier. Utbildningen ger samma behörighet till högskolan som estetiska programmet, inriktning musik. Spetsutbildningen är riksrekryterande.

På spetsutbildningen har du också möjlighet att fortsätta med ditt moderna språk, välja mer matematik, naturkunskap och engelska.

För att vara behörig till spetsutbildningen musik måste du vara godkänd på färdighetsprovet.

Detta läser du

Efter gymnasiet

Med våra utbildningar som grund har elever genom decennier påbörjat sin musikerbana, elever som idag är musiker, sångare, tonsättare och dirigenter i professionella sammanhang runt omkring i Europa.

Utbildningen ger samma behörighet till högskolan som estetiska programmet.

Kontaktinformation och länkar